Nominacja biskupa Jana Kopca

Ojciec Święty Benedykt XVI:
1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Jana Wieczorka z posługi biskupa gliwickiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Mianował biskupem gliwickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Jana Kopca.

Warszawa, 29 grudnia 2011 roku.


† Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski

Życzymy Księdzu Biskupowi światłości Ducha Świętego w pasterzowaniu w Diecezji Gliwickiej. Za wszelkie dobro wyświadczone Kościołowi Opolskiemu składamy z serca płynące Bóg zapłać.

 

Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z nominacją biskupa Jana Kopca na Biskupa Gliwickiego

Drodzy Diecezjanie!
29 grudnia br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował pasterzem diecezji gliwickiej biskupa Jana Kopca, dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej diecezji.
Biskup Jan Kopiec przez całe swoje życie jest związany z diecezją opolską. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie–Opolu, 30 kwietnia 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie w opolskiej katedrze z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. W latach 1978–1982 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora. Od tego czasu jest wykładowcą i profesorem w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, a od momentu powstania Uniwersytetu Opolskiego również na Wydziale Teologicznym. Oprócz tego pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji duszpasterskich i naukowych. Pasją biskupa Jana Kopca jest historia Kościoła, a badania naukowe w tej dziedzinie pozwoliły mu zdobywać kolejne stopnie naukowe aż po stanowisko profesora zwyczajnego.
5 grudnia 1992 roku ks. Jan Kopiec został mianowany biskupem pomocniczym w Opolu. Święcenia biskupie przyjął w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1993 roku w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.
W imieniu własnym i wszystkich diecezjan pragnę serdecznie podziękować biskupowi Janowi za posługę w naszym Kościele opolskim. Jego zaangażowanie koncentrowało się nie tylko na twórczej działalności naukowej. Swoje pasterskie powołanie realizował przez pracę w Kurii Diecezjalnej, a przede wszystkim przez sprawowanie świętych posług w poszczególnych wspólnotach parafialnych, jak też podczas uroczystości w naszych diecezjalnych sanktuariach. Wyrazem naszej wspólnej wdzięczności niech będzie modlitwa w intencji nowego Biskupa Gliwickiego. Chcemy to uczynić w sposób szczególny w dniu 6 stycznia 2012 roku podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa Jana o godz. 10.30 w katedrze opolskiej w 19. rocznicę jego święceń biskupich.
Zapraszam na tę Eucharystię kapłanów, siostry zakonne i wiernych. Proszę również, aby w tym dniu we wszystkich kościołach naszej diecezji podczas Mszy św. w modlitwie wiernych polecano Bogu biskupa Jana i jego posługiwanie w Kościele gliwickim, a po Komunii św. odśpiewano dziękczynne Te Deum laudamus.
Uroczysty ingres biskupa Jana Kopca do katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku.
Życzymy nowemu Pasterzowi Kościoła gliwickiego światła i mocy Ducha Świętego, a biskupie zawołanie „Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza” niech Go umacnia, gdy z wiarą i miłością podejmuje apostolskie wezwanie.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

Opole, dnia 29 grudnia 2011 roku

----------------------------------
Komunikat należy odczytać podczas ogłoszeń 1 stycznia 2012 roku w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.