Sztafeta różańcowa

Rozpoczynający się Rok Wiary będzie czasem szczególnej łaski od Boga, o którą najpierw należy z pokorą prosić. Jedną z form wspólnotowego wołania o przymnożenie w naszych sercach wiary niech będzie proponowana wiernym diecezji opolskiej Sztafeta różańcowa. To wzmożone wołanie o łaskę wiary i o owocność procesu katechizacji będzie odbywać się w szkole Maryi, gdzie uczymy się kontemplacji piękna oblicza Chrystusa i doświadczamy głębi Jego miłości (por. Rosarium Virginis Mariae, 1).
W Sztafecie Różańcowej chodzi o zaproponowanie wiernym modlitwy różańcowej połączonej z przekazywaniem różańca i zapraszaniem innych osób do tej modlitwy. W ten nie będziemy ustawać w pokornym wołaniu o wiarę i o jej trwałe owoce, a także w dawaniu świadectwa, którego wymaga zaproszenie innych do modlitwy. Osoba, która pragnie włączyć się w Sztafetę różańcową, powinna postarać się o różaniec, który będzie mogła przekazać dalej. Rozpoczynając sztafetę sama pomodli się o wiarę, rozważając przynajmniej jedną część Różańca Świętego, a następnie przekaże różaniec wraz z obrazkiem – zaproszeniem do modlitwy kolejnej osobie i poprosi ją o modlitwę w powierzonej sztafecie intencji.
Oficjalna intencja Sztafety brzmi: o przymnożenie łaski wiary, zwłaszcza młodemu pokoleniu oraz o skuteczność procesu katechizacji.
Sztafeta różańcowa jest dobrą okazją do wprowadzenia w rodzinach praktyki tej prostej, a zarazem bardzo głębokiej modlitwy.
Materiały promocyjne w postaci plakatów i obrazków zostały przekazane do wszystkich parafii w diecezji. Zainteresowani włączeniem się w tę modlitewną krucjatę znajdą je w swoich parafiach jeszcze w październiku – miesiącu różańcowym. Rozpoczęte wówczas dzieło powinno być kontynuowane przynajmniej przez cały Rok Wiary.
 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.