Odezwa Biskupa Opolskiego przed święceniami kapłańskimi

swiecenia2014Drodzy Diecezjanie

W najbliższą sobotę, 7 czerwca br., poprzez modlitwę i nałożenie rąk, wyświęcę ośmiu nowych prezbiterów dla naszego lokalnego Kościoła.

Będą nimi:

1. ks. Paweł  Czernichowski z parafii św. Andrzeja w Wójcicach,
2. ks, Mateusz  Dąbrowski z parafii św. Piotra i Pawła w Opolu,
3. ks. Dariusz  Domerecki z parafii św. Bartłomieja w Suchej,
4. ks. Tomasz  Gajda z par. pw. Matki Bożej w Raciborzu,
5. ks. Dawid  Górniak z par. pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu,
6. ks. Michał  Kaczówka z par. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu
7. ks. Artur  Kasprzycki z par. pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku,
8. ks. Arnold  Klita z par. pw. św. Michała Archanioła w Rudzińcu.

Na uroczystość święceń kapłańskich serdecznie zapraszam do katedry opolskiej najbliższe rodziny naszych tegorocznych neoprezbiterów, jak również wiernych z ich rodzinnych parafii. Wszystkich Was, drogich Diecezjan, proszę natomiast o szczególną modlitwę w ich intencji. Prośmy Boga, który ich powołał zwłaszcza o to, by zawsze byli wdzięczni za obdarowanie ich łaską kapłaństwa, ale też świadomi wynikającego z tego daru zobowiązania do służby Bogu i ludziom.

 

Choć powołanie kapłańskie i zakonne zawsze jest darem samego Boga, to jednak, aby mogło ono zostać przez młodego człowieka rozpoznane, a potem właściwie się rozwinąć, potrzebuje odpowiedniego środowiska dla jego wzrastania. Bez wątpienia ważną rolę w tym względzie odgrywają duszpasterze, katecheci oraz ruchy i wspólnoty religijne, którzy mogą pomóc w weryfikacji powołania i podjęciu decyzji pójścia za Jezusem. Powołanie bowiem jest owocem, który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej, wyrażającej się poprzez służenie sobie nawzajem w kontekście autentycznego życia kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i kiełkuje na dobrym gruncie wiernego ludu, w doświadczeniu miłości braterskiej (Por. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2014 r.). Jednak najbardziej właściwym miejscem jego budzenia się zawsze były i pozostaną rodziny żyjące autentycznymi chrześcijańskimi wartościami. Trzeba o tym przypomnieć, szczególnie w kontekście przeżywanego w naszej Metropolii Górnośląskiej Roku Rodziny. Nikt ani nic nie może zastąpić rodziny w tym zadaniu budzenia powołań.

Przykładem jest kanonizowany niedawno św. Jan Paweł II, który mógł usłyszeć Chrystusowe wezwanie do kapłaństwa, ponieważ wzrastał w atmosferze wiary i modlitwy, która panowała w domu rodzinnym. Napisał o tym w swojej książce Dar i Tajemnica: „W jakimś sensie przyczynili się do tego moi rodzice w domu rodzinnym, a zwłaszcza mój ojciec, który wcześnie owdowiał. (…) Mogłem, na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium” (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, s. 21-22).

Każdy człowiek, zwłaszcza młody, potrzebuje w swojej wierze autorytetu i wiarygodnych świadków prawdy i słuszności postawy wiary. Jest oczywiste, że w formacji dojrzałej wiary pierwszorzędną rolę odgrywa rodzina. Fundamenty naszej wiary i jej tożsamość otrzymujemy w dziedzictwie od rodziców i innych członków rodziny. Rodzina, która jest Kościołem domowym, zaszczepia w sercu dziecka wiarę, a następnie – poprzez relacje z rodzicami, rodzeństwem i różnymi pokoleniami – czyni ją mocną i dojrzałą. Rodzina przekazuje sposób przeżywania radości i cierpień, podejmowania trudów, wysiłków i zadań; uczy podejmowania wyborów i rozwiązywania konfliktów. Wszystko to formuje człowieka i jego postawę religijną. Takie wychowanie jest również punktem wyjścia i sprzyjającą okolicznością dla pozytywnej odpowiedzi młodego człowieka na powołanie kapłańskie czy zakonne.
Zdecydowaną większość młodych ludzi Bóg powołuje jednak do założenia trwałego małżeństwa i świętej, czyli szczęśliwej rodziny. Również w budzeniu i odkrywaniu tego powołania zasadniczą i niezastąpioną rolę odgrywa rodzina. To rodzice, którzy są wierni własnemu małżeńskiemu powołaniu i złożonym przed Bogiem przyrzeczeniom, przyprowadzają swoje dzieci do Boga i uczą je, że również małżeństwo jest także pójściem drogą szczególnego Chrystusowego wezwania. W ten sposób pomagają swoim dzieciom w przypatrywaniu się własnemu powołaniu do założenia rodziny oraz w radosnym jego wypełnieniu. Zadaniem rodziców jest dawanie dzieciom i młodzieży fundamentów miłości i mądrości. Nie jest natomiast ich zadaniem sugerowanie synom i córkom ich niepowtarzalnego powołania, bo powołanie to ukryte jest w Bogu. Mądrzy rodzice pomagają swym dzieciom w dorastaniu do każdego powołania, jakie Bóg podpowie ich synom czy córkom i wspierają ich w tym także swoją modlitwą.

Szczególną formą modlitwy o dar wiary dla dzieci i młodzieży oraz świętość naszych rodzin będzie organizowany wzorem ubiegłych lat Koncert Uwielbienia. Odbędzie się on  w Uroczystość Bożego Ciała, 19 czerwca w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego. Już dziś na ten szczególny koncert wszystkich Was, drogich Diecezjan, serdecznie zapraszam. Początek wołania do Ducha Świętego o godz. 19.30. Zakończenie przewidywane jest w godzinie Apelu Jasnogórskiego, aby zawierzyć dzieci i młodzież, młode małżeństwa i rodziny Matce naszego Pana.
Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na doroczną pielgrzymkę stanową na Górę Świętej Anny. Obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem 28 czerwca o godz. 18.30. Uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi metropolita górnośląski, arcybiskup Wiktor Skworc. Obecni będą również tegoroczni neoprezbiterzy z diecezji opolskiej i gliwickiej.
Zapraszam również wszystkie dzieci z rodzinami na Diecezjalną Pielgrzymkę Dzieci na Górę Świętej Anny w niedzielę 7 lipca. O godz. 10.00 będę przewodniczył uroczystej Mszy św., a po niej odbędzie się koncert i nabożeństwo podczas którego udzielane będzie specjalne błogosławieństwo dzieciom i ich rodzicom.

Na koniec raz jeszcze Was proszę, drodzy Bracia i Siostry o usilną modlitwę w intencji tegorocznych neoprezbiterów, wszystkich kapłanów naszej diecezji i nas, księży biskupów. Proszę także o szczególnie gorącą modlitwę w intencji wszystkich rodzin naszej diecezji, aby mogły być prawdziwie miłością wielkie i by mogły budzić się w nich autentyczne i święte powołania do małżeństwa, posługi kapłańskiej i życia zakonnego.

Z całego serca wszystkim Wam błogosławię

Wasz biskup
† Andrzej Czaja

Opole, 26 maja 2014 r.

 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.