Regulamin konkursu na Najpiękniejszą posesję dożynkową w Dziećmarowie

posesja-dozynki1. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców Dziećmarowa  wystroju dożynkowego oraz estetyki prywatnej posesji podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 06.09.2014r. w Dziećmarowie.
Organizator pragnie zachęcić mieszkańców do podejmowania wysiłków na rzecz utrzymania czystości, porządku na posesjach oraz atrakcyjnej dekoracji dożynkowej co w znacznym stopniu wzbogaci i uatrakcyjni wizerunek sołectwa Dziećmarów oraz Gminy Baborów.
Konkurs powinien również  skłonić mieszkańców wioski  do podejmowania prac porządkowych oraz działań dożynkowych w swym środowisku
m.in. w zakresie:
1. Utrzymania czystości na posesji.
2. Dbałości o stan techniczny budynków położonych na posesji oraz estetyki wokół  posesji.
3. Sadzenia, siania roślin ozdobnych.
4. Wyeksponowania dekoracji dożynkowych.
 
2. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, Gmina Baborów

3. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony dla mieszkańców Dziećmarowa.
2. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji miejscowości Dziećmarów.  

4. TRYB ZGŁASZANIA
1. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa do Sołtysa Pana Józefa Śrutwy,  do dnia 01.09.2014 r.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii do celów promocyjnych Gminy Baborów.

5. KRYTERIA OCENY W KONKURSIE
Oceny posesji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie.
Przedmiotem oceny będzie:
1. Wystrój dożynkowy.
2. Ogólny wygląd posesji – sposób zagospodarowania, estetyka, czystość i porządek.
3. Zagospodarowanie posesji
- część gospodarcza ( budynki gospodarcze, podwórze, drogi dojazdowe, ogrodzenia)
- część wypoczynkowo – ozdobna
- ozdoby dożynkowe
- trawniki
- rabaty kwiatowe

6. TERMINY W KONKURSIE
1. Przyjęcie zgłoszeń do udziału w konkursie do 01.09.2014 r. przez sołtysa Dziećmarowa.
2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 06.09.2014r podczas Dożynek  Gminnych w Dziećmarowie ok. godz. 17.00

7. NAGRODY
Laureat konkursu otrzyma dyplomz  tytułem ,,Najpiękniejsza posesja dożynkowa w Dziećmarowie” wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie.

 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.