Wizytacja kanoniczna

bp stobrawaPlan wizytacji kanonicznej w naszej parafii:
03. 1017.00 Nabożeństwo Bernacice
04. 1016.30 Msza św. Babice
09. 1017.00 Msza Św. Dziećmarów
Po Mszy Św. spotkanie z Radami Parafialnymi.
10. 10
14.00 Nabożeństwo dla chorych w Dziećmarowie: z Dziećmarowa, Babic i Bernacic,
15.30 Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania: z Dziećmarowa, Babic i Bernacic,
16.00 Spotkanie dla ministrantów: z Dziećmarowa, Babic i Bernacic.

 

Wizytacja biskupia w ramach prawa kościelnego jest wydarzeniem naturalnym i koniecznym. Odbywa się ona raz na 5 lat. Wizytacja parafii wchodzących w skład diecezji jest obowiązkiem każdego biskupa ordynariusza lub delegowanego biskupa pomocniczego. Jest to nie tyle czas sprawdzania, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup, jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia.

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze, jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój.

Oprócz wymiaru pasterskiego każdej wizytacji, nie mniej ważny jest jej wymiar kanoniczny. Jak to zostało wspomniane Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej).

Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Chodzi tutaj szczególnie o grupy, ruchy, wspólnoty i inne zespoły osób działające na terenie parafii. Wśród innych form duszpasterstwa dużą rolę pełni czytelnictwo prasy katolickiej.

Ważną częścią zainteresowania biskupa jest stan gospodarczy parafii. Ma on ważne znaczenie dla życia parafii, bowiem stan życia religijnego wspólnoty rzutuje także na jej stan gospodarczy i są one wzajemnie ze sobą powiązane. Wszystkie prace wykonane dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian, świadczą bowiem o ich trosce o stan kościoła, plebanii i wspólnoty parafialnej.

Szczególnym skarbem każdej parafii są osoby starsze i chore, w których modlitwę włączone jest także osobiste doświadczenie krzyża bólu, cierpienia i starości. Stąd też każdy biskup przywiązuje wielką wagę do możliwości spotkania z chorymi w wizytowanej parafii. Biskup pragnie też poznać występujące trudności i niedomagania, jakie pojawiają się w życiu parafii, pracy duszpasterskiej, ale również życiu wiernych. Właśnie w oparciu o całościową wiedzę można nakreślić plany na przyszłość, plany służące poprawie funkcjonowania życia parafii na wszystkich płaszczyznach, służące poprawie i aktywizacji życia świeckich w parafii.

Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako „znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój”. Ważne więc, aby czas wizytacji był czasem dobrze wykorzystanym w życiu parafii przez wiernych i duszpasterzy. Trzeba o tym pamiętać, bowiem wizytacja kanoniczna ma za zadanie nie tylko kontrolę prawidłowości funkcjonowania kancelarii parafialnej, ksiąg – chrztu, małżeństwa etc., lecz pomóc podjąć refleksję wśród duszpasterzy, jak i wiernych świeckich, odnośnie przeszłości, oraz spojrzeć w przyszłość w aspekcie duszpasterskim.

 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.