Sprawozdanie z życia Parafii Babice

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Pawła Stobrawę jako Następcę Apostołów, Nauczyciela Prawdziwej Wiary w naszej parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Witam bardzo serdecznie Ks. Dziekana Hermana Proboszcza Parafii Maciowakrze i Was Drodzy Parafianie. W skład naszej wspólnoty wchodzą 2 wioski: Babice oraz Bernacice Dolne i Górne. Nasza wspólnota liczy 423 wiernych w tym 233 mieszkańców Babic i 190 Bernacic. Głównym źródłem utrzymana mieszkańców naszych wiosek jest ciężka praca na roli. Proboszczem jestem w tej wspólnocie od 2009 roku z ustanowienia emerytowanego Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Po 45 roku tereny te zamieszkali Polacy wypędzeni ze wschodu, z rejonu Tarnopola, Majdanu Pieniackiego. Przybyli tu razem ze swoim duszpasterzem ks. kanonikiem Pawłem Arwońskim, o którym najstarsi wciąż pamiętają. Jego grób znajduje się na tutejszym cmentarzu, dzięki ofierze Parafian w 2012 roku został postawiony nowy pomnik, obok spoczywa ks. Edmund Meisner kapłan służący w Babicach przed wojną, o którego pomnik parafianie też dbają, a niedawno w 2013 został odnowiony. Każdego roku w Uroczystość Piotra i Pawła jest Msza św. za śp. Ks. Pawła.

Ważnym też wydarzeniem naszego życia jest pamięć o tych którzy zostali brutalnie pomordowani na wschodzie, o czym świadczy wmurowana tablica na murze cmentarza. Co roku  w okolicy 28 lutego spotykamy się w naszej świątyni wraz z władzami dla uczczenia ich czci i pamięci. Parafianie są wierni Bogu i Kościołowi, pielęgnują tradycję swoich i przodków i są pozytywnie nastawieni do kościoła. Duszpasterstwo Koncentruje się na Eucharystii i innych nabożeństwach liturgicznych, związanych z okresami roku kościelnego.  Służbę Liturgiczną ołtarza pełni 10 ministrantów: 6 z Babic i 4 z Bernacic, jest to mała liczbą, ale prężna i zawsze mogę na nich polegać. Cieszy też to, że już mam kilku znów chętnych, którzy chcą by przyjąć ich do wspólnoty ministranckiej. Msze św. niedzielne są odprawiane w Babicach: sobota 18.00 i niedziela 11.00, w Bernacicach niedziela 10.00, w tygodniu jest to godz. 17.00. W Mszach św. niedzielnych regularnie uczestniczy ponad 50 % wiernych co bez wątpienia cieszy ale też i smuci, gdy spoglądam na puste ławki. Niestety część wiernych nie może uczestniczyć we Mszy św. z powodu wyjazdów do pracy za granicą, jest też pewna grupka, która uczestniczy w życiu kościoła okazjonalnie od świąt do świąt, nie ma natomiast w naszych wspólnotach ludzi zupełnie obojętnie religijnie. Odprawiane nabożeństwa w naszej wspólnocie to: w Wielkim Poście Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, w Adwencie – Roraty. Także nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, Nieszpory Niedzielne. Rekolekcje przeżywamy co roku w Wielkim Poście, odbywają się wtedy nauki stanowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przed każdą Mszą świętą, w dni powszednie i święta, jest okazja do spowiedzi świętej. Wielką troską obejmujemy chorych w naszej parafii, otaczając ich modlitwą w czasie każdej Mszy św.. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzam 4 osoby w domach z posługą sakramentów świętych, 11 lutego w dzień chorego, w czasie Rekolekcji Parafialnych w kościele na nabożeństwie i Mszy św. udzielam sakramentu namaszczenia chorych. Ogromny wsparcie we wszelkich pracach związanych wokół kościoła, plebani jest Rada parafialna, która liczy 10 członków, w tym 4 stanowi sekcję ekonomiczną, pomagają zarówno dobry słowem jak i własną pracą w sprawach gospodarczo - remontowych. Raz w miesiącu Rada zbiera kolektę na rzecz troski o kościoły. Na szczęście jest też spora grupa parafian, która angażuje swój czas i wysiłek. W tych wydarzeniach ogromnym wsparciem jest modlitwa, która wciąż płynie z serc i ust 4 Róż Różańcowych, 3 z Babic i 1 z Bernacic. Niestety na terenie naszych wiosek nie ma szkoły ani przedszkola, co powoduje, że dzieci i młodzież w tygodniu rano musi codziennie dojeżdżać do Baborowa, Bogdanowic, Głubczyc i Raciborza. Co oczywiście nie wpływa źle na nasze spotkania, bo spotykamy się nie tylko w czasie Mszy Św. niedzielnej, ale też na Mszy szkolnej i z racji przygotowania do sakramentów bierzmowania i Komunii św.
Parafia nasza posiada także ciekawie prowadzoną stronę internetową. Czynną od 2010 roku obrazuje życie parafii. Są tam bieżące ogłoszenia, dokumentacja (także zdjęciowa) wszystkich prac remontowych prowadzonych od roku 2009. Informacja, formacja, ewangelizacja.
Plany na przyszłość:
- troska o służbę ołtarza i o nowe powołania, od 45 roku niestety Parafia nie wydała żadnego kapłan, ani siostry zakonnej
- troska o rozwój Modlitewnych Wspólnot Parafialnych
- zorganizowanie Misji Parafialnych
Kończąc proszę Waszą Ekscelencję o sprawowanie Mszy Św. w intencji całej wspólnoty Parafialnej, oraz o umocnienie nas Bożym Słowem, modlitwą i błogosławieństwem. Niech to wspólne spotkanie przy ołtarzu Pańskim umocni nas, napełni nową siłą i wyda obfite owoce.

Powitanie

Ekscelencjo, nasz Najdostojniejszy Pasterzu!
Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas. Przybycie Księdza Biskupa do naszej parafii, przypomina rzeczywistość pierwotnego Kościoła, gdy św. Paweł Apostoł odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich  ze słowem pouczenia, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi. Witając Cię serdecznie w naszym parafialnym Kościele pragniemy tak postrzegać Twoją - Księże Biskupie pasterską posługę.

Wielki to zaszczyt dla naszej parafii podejmować tak wybitnego przedstawiciela Kościoła, tak wspaniałego i rozmiłowanego w Bogu Pasterza. W imieniu Rad Parafialnych i wszystkich parafian pragnę przywitać Księdza Biskupa - jak najgoręcej w progach naszej świątyni  i na cały trud wizytacji kanonicznej zarówno w naszej parafii, jak i całym dekanacie kietrzańskim , zapewniamy Ekscelencjo o naszej pamięci modlitewnej: „By nie gasła siła Twego Ducha”  i życzymy:   „Szczęść Boże".
Wierząc, że Bóg jest miłością i Dawcą Pokoju, umocnij nas, Drogi księże Biskupie, w wierze Kościoła, wylej Dary Ducha Świętego, abyśmy z wielką wyobraźnią miłosierdzia budowali cywilizację miłości i pokoju. Prosimy również o wspólną modlitwę, a w dalszej części dzisiejszego spotkania modlitewnego, o udzielenie błogosławieństwa dla naszych dzieci, młodzieży, studentów, rodzin i osób starszych i chorych. „Bóg zapłać”.

 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.