Sprawozdanie z życia Parafii Dziećmarów

altWitamy serdecznie w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Pawła Stobrawę jako Następcę Apostołów, Nauczyciela Prawdziwej Wiary w naszej parafii pw. św. Michała Archanioła w Dziećmarowie. Witam też serdecznie Ks. Wicedziekana Krzysztofa, Proboszcza Parafii Dzielów i Was Drodzy Parafianie. Nasza wspólnota liczy 224 wiernych. Warto na początku wspomnieć, że z naszej wioski wywodzą się takie osobowości jak ks. bp pelpliński Anastazy Jan Sedlaga, pan Jan Rychel społecznik, którego imię nosi osiedle w Strzelcach Opolskich. Od 2012 roku Parafia cieszy się nowym patronem przed Bogiem, Błogosławionym ks. Józefem Czempielem – męczennikiem za wiarą, II wojny światowej, którego kult staramy się pielęgnować. Proboszczem jestem w tej wspólnocie od 2009 roku z ustanowienia emerytowanego Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Głównym źródłem utrzymana mieszkańców naszej wioski jest ciężka praca na roli. Stąd ogromne przywiązanie do nabożeństw przez wstawiennictwo św. Urbana z procesją do 4 krzyży i Marka, patronów rolników. Parafianie są wierni Bogu i Kościołowi, pielęgnują tradycję swoich przodków, o czym świadczy ogromna troska o świątynię. Kościół w 1945 roku został zniszczony na skutek bombardowania i odbudowany w 3 lata, wtedy w naszej wiosce mieszkało 1200 ludzi, dziś choć ta liczba jest o wiele, wiele mniejsza jednak troska, o świątynię wciąż ta sama. Duszpasterstwo Koncentruje się na Eucharystii i innych nabożeństwach liturgicznych, związanych z okresami roku kościelnego.  Służbę Liturgiczną ołtarza pełni 6 ministrantów, to prawda mała liczbą, ale prężna, chętna i zawsze mogę na nich polegać. Cieszy to, że rosną następne pokolenia dzieciaków, którzy myślę, że idąc w ślady swoich ojców, też kiedyś wstąpią do wspólnoty ministranckiej.

 

Od 53 lat w naszej wspólnocie posługę organisty pełni P. Franciszek Kubisz, który ofiaruje swój czas, talent i zaangażowanie na chwałę Boga i ku pożytkowi ludziom. Parafia ma też dwa silne płuca, które darem szczególnej modlitwy różańcowej wspiera Kościół, Parafię, Rodzinę. Msze św. niedzielne są odprawiane w sobotę 18.00 i niedziela 8.30, w tygodniu jest to godz. 17.00. W Mszach św. niedzielnych regularnie uczestniczy ponad 50 % wiernych co bez wątpienia cieszy. Niestety część wiernych nie może uczestniczyć we Mszy św. z powodu wyjazdów do pracy za granicą, a są też i tacy, którzy mając swoje domy na wiosce, mieszkają tam na stałe. I choć rzadko się widujemy, ogromną radością dla mnie jest to, że przyjeżdżając włączają się w życie parafii, pamiętają, w święta i Uroczystości są razem z nami, w domu. Jest też część parafian, którzy niedawno zamieszkali naszą wioskę i wciąż trudno oderwać się im od korzeni, ale mam nadzieję, że w końcu poczują, że tu w naszej wspólnocie już są u siebie. W naszej wspólnocie odprawiamy wiele nabożeństw, które umacniają naszą wiarę, wspomniane wcześniej ku czci Urbana i Marka z procesjami, Nabożeństwo Fatimski, Godzinki w każdą pierwszą środę miesiąca, w Wielkim Poście Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Koronka do Bożego Miłosierdzia, w Adwencie – Roraty. Także nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, Nieszpory Niedzielne, w pierwsze czwartki miesiąca trwamy na Adoracji przed NS wołając o nowe powołania w służbie kościoła.  Rekolekcje przeżywamy co roku w Wielkim Poście, odbywają się wtedy nauki stanowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przed każdą Mszą świętą, w dni powszednie i święta, jest okazja do spowiedzi świętej. Wielką troską obejmujemy chorych w naszej parafii, otaczając ich modlitwą w czasie każdej Mszy św. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzam 4 osoby w domach z posługą sakramentów świętych, 11 lutego w dzień chorego, w czasie Rekolekcji Parafialnych w kościele na nabożeństwie i Mszy św. udzielam sakramentu namaszczenia chorych. Ogromny wsparcie we wszelkich pracach związanych wokół kościoła, plebani jest Rada parafialna, która liczy 6 członków, w tym 3 stanowi sekcję ekonomiczną, są dla mnie nie tylko głosem doradczym, ale nade wszystko ogromnym wsparciem i choć czasem mamy odmienne zdanie potrafimy zawsze znaleźć właściwą drogę dla dobra wspólnoty w której żyjemy. Raz w miesiącu Rada zbiera kolektę na rzecz troski o kościoły. Żyjemy tu jak wielka rodzina parafialna, a jak jest to w rodzinie zawsze możemy liczyć na siebie, angażując swój czas i wysiłek. Niestety na terenie naszych wiosek nie ma szkoły ani przedszkola, co powoduje, że dzieci i młodzież w tygodniu rano musi codziennie dojeżdżać do Baborowa, Głubczyc i Raciborza. Co oczywiście nie wpływa źle na nasze spotkania, bo spotykamy się nie tylko w czasie Mszy Św. niedzielnej, ale też na Mszy szkolnej i z racji przygotowania do sakramentów bierzmowania i Komunii św.
Parafia nasza posiada także ciekawie prowadzoną stronę internetową. Czynną od 2010 roku obrazuje życie parafii. Są tam bieżące ogłoszenia, dokumentacja (także zdjęciowa) wszystkich prac remontowych prowadzonych od roku 2009. Informacja, formacja, ewangelizacja.
Plany na przyszłość:
Wobec zmian jakie niesie ze sobą współczesny świat wydaje się, że ważnym zadaniem jest kształtowanie i przekazywanie wiary najmłodszemu pokoleniu – dzieciom i młodzieży,
- troska o służbę ołtarza i trwanie w modlitwie nowe powołania kapłańskie i zakonne,
- zorganizowanie Misji Parafialnych,
 - coraz lepsze poznawanie postaci bł. ks. Józefa Czempiela oraz modlitwa o jego kanonizację.
Kończąc proszę Waszą Ekscelencję o sprawowanie Mszy Św. w intencji całej wspólnoty Parafialnej, oraz o umocnienie nas Bożym Słowem, modlitwą i błogosławieństwem. Niech to wspólne spotkanie przy ołtarzu Pańskim umocni nas, napełni nową siłą i wyda obfite owoce.

Powitanie

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Witamy Ciebie, Nasz Dobry Pasterzu i następco Apostołów, w naszej żywej wspólnocie wiary,  nadziei i miłości.  Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas.
Przybycie Księdza Biskupa do naszej parafii, przypomina rzeczywistość pierwotnego Kościoła, gdy św. Paweł Apostoł  odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich  ze słowem pouczenia, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi.
Witając Cię serdecznie w naszym parafialnym Kościele pragniemy tak postrzegać Twoją - Księże Biskupie pasterską posługę.
W imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian pragnę przywitać Księdza Biskupa - jak najgoręcej w progach naszej świątyni.
Wierząc, że Bóg jest miłością i Dawcą Pokoju, prosimy umocnij nas, Drogi księże Biskupie, w wierze Kościoła, wylej Dary Ducha Świętego, abyśmy z wielką wyobraźnią miłosierdzia budowali cywilizację miłości i pokoju. Prosimy również o wspólną modlitwę, a w dalszej części dzisiejszego spotkania modlitewnego, o udzielenie błogosławieństwa dla naszych rodzin, małżonków, dzieci, młodzieży oraz osób starszych i chorych. „Bóg zapłać”.

 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.