Misjie Święte

ewangelia-nawrocenie18-22 marzec 2015, Ratuj duszę swoją…
Hasło Misyjne: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię…

Po co misje?
To czas powrotu  człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem. Ważnym zafaniem tego czasu jest osobiste nawrócenie i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.

Do kogo adresowane są Misje św., czy do wszystkich parafian, czy do pewnych grup?
Do wszystkich którzy chcą przyjąć do swojego życia "Dobrą Nowinę" Owocem Ewangelizacji ma być umocnienie więzi w życiu parafialnym, to czas odnowy i budowania żywego Kościoła. Chodzi tu o ożywienie naszej wiary we wspólnocie którą jesteśmy aby każdy wierzący mógłby odnaleźć miejsce autentycznego przeżywania i wzrastania w wierze jak również brania odpowiedzialności za rozwój wspólnoty parafialnej. Bez wątpienia ważnym też wyrazem Misji jest dotarcie do tych, którzy żyją obok nas wierzących, a jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Chrystusie.

Co Misje mogą zmienić w życiu parafii?
Misje mają być czasem chrześcijańskiej inicjacji do wiary. W jaki sposób? „Wiara rodzi się ze słuchania” – powiedział św. Paweł. Podstawowym sposobem budzenia do wiary jest przepowiadania słowa Bożego. Jest to przepowiadanie polegające na jasnym, prostym i bezpośrednim ukazaniu osoby Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Opiera się na przekonaniu, że osoba Jezusa Chrystusa posiada sama w sobie taką moc przyciągania, a działanie Ducha Świętego uzdalnia ludzkie serca do przyjęcia Go wiarą. To czas kiedy ponownie musimy w życiu naszym stanąć wobec zasadniczego wyboru swojego życia opowiedzenia się za Chrystusem.

Co mogę zrobić, aby Misje parafii były owocne?
Bez wątpienia ważna jest modlitwa do której serdecznie zachęcam, oraz nasze osobiste uczestnictwo w tych świętych wydarzeniach. Sedrecznie zapraszam.

Modlitwa o dobre przeżycie Misji!

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo

w Misjach parafialnych. Użycz nam Twojej łaski

aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do

pojednania wszystkich z Tobą.

Zachęceni Twoimi słowami? ''proście

a otrzymacie'', błagamy Cię o święte natchnienia,

o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.

Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,

którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż

im do nawrócenia.

Wszystkich nas zapal Duchem odwagi

w zachęcaniu drugich do udziału w misjach

parafialnych.

Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym

światłem, by słowo przez nich głoszone dawało

zbawienny skutek.

U stóp Twoich Matko Zbawiciela , Królowo

naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej

parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia

grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż

nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Amen!

 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.