Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z święceniami kapłańskimi 2015

Drodzy Diecezjanie,

Obchodzona w dzisiejszą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina nam prawdę, że Chrystus, po spełnieniu ziemskiej misji, powraca do swiecenia-kaplanskiechwały, którą odwiecznie dzieli z Ojcem i z Duchem Świętym.  Wstępując do nieba, nie porzucił nas jednak w ludzkiej niedoli. W mocy Bożego Ducha nadal żyje i działa pośród nas w nowy sposób.
Jednym ze sposobów obecności Chrystusa, o którym mówi wiele dokumentów Kościoła, jest Jego obecność w osobie wyświęconego kapłana. W każdym kapłanie Chrystus jest obecny  w swoim Kościele jako Głowa swojego Ciała i Pasterz swojej trzody (por. KKK 1548). Przyjmujący święcenia, dzięki konsekracji kapłańskiej, upodabniają się do Najwyższego Kapłana i posiadają władzę działania w imieniu, mocą i w osobie samego Chrystusa. Poprzez nałożenie rąk i modlitwę, zgodnie z obietnicą Chrystusa, o której usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, Duch Święty zstępuje na nich i otrzymują Jego moc, by być świadkami Zmartwychwstałego Pana aż po krańce ziemi. Zostają posłani jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, aby szli i nauczali wszystkie narody, udzielając im chrztu i innych sakramentów.
Dlatego z wielką radością pragnę Was poinformować, że w najbliższą sobotę 23 maja br. nasz Kościół opolski ubogaci się o ośmiu nowych kapłanów. Są nimi:

Kamil Bania z par. św. Michała Archanioła w Prudniku,
Dawid Kontny z par. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej,
Mateusz Kozielski z par. św. Antoniego w Zdzieszowicach,
Dominik Mamełka z par. św. Jana Chrzciciela w Powidzku (archidiec. wrocławska),
Kamil Mieszkowski z par. św. Piotra i Pawła w Opolu,
Daniel Nowak z par. św. Stanisława i Nawiedzenia NMP w Płużnicy Wielkiej,
Dominik Paterak z par. św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Lesie,
Mateusz Wieczorek z par. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi.

 

Na uroczystość święceń kapłańskich serdecznie zapraszam do Katedry Opolskiej najbliższą rodzinę tegorocznych neoprezbiterów, wiernych z ich rodzinnych parafii, całe prezbiterium Kościoła opolskiego i wyjątkowo serdecznie osoby konsekrowane w roku im poświęconym. Wszystkich was, drogich Diecezjan, proszę o gorącą modlitwę w intencji wyświęconych niedawno diakonów, a zwłaszcza tych ośmiu, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu.
Wszyscy razem upraszajmy dla nich mocy Bożego Ducha, aby byli świadomi wielkości swojego posłannictwa, zawsze  realizowali je z zaangażowaniem, i byli Bogu wdzięczni za obdarowanie ich łaską kapłaństwa.
U jej źródła jest tajemnica Bożego Miłosierdzia. Dlatego kapłan, który ma działać mocą i w osobie samego Chrystusa, powinien być zawsze świadkiem tegoż Miłosierdzia. Mówił o tym wyraźnie papież Franciszek podczas spotkania z kapłanami diecezji rzymskiej 6 marca 2014 r., wskazując na potrzebę bliskości kapłana wobec swoich wiernych: „(…) na obraz Dobrego Pasterza, kapłan jest człowiekiem miłosierdzia i współczucia, bliski swoim ludziom i sługą wszystkich. To jest kryterium pastoralne, które chciałbym bardzo podkreślić: być bliskim! Być bliskim i służyć, ale przede wszystkim być bliskim! [Wówczas] ktokolwiek jest zraniony w swoim życiu, w jakikolwiek sposób, może znaleźć w kapłanie uwagę i wysłuchanie…”. Tego typu świadectwo miłosierdzia w formie bycia bliskim i służenia ludziom należy do istoty tożsamości i posługi kapłana. Natomiast jej źródłem jest wielkie Miłosierdzie Boga, które wyraża się w wyrozumiałości, z jaką wzywa wybranych ludzi, aby działali jako Jego przedstawiciele, mimo że wie o ich grzeszności. Ostatecznie każde kapłańskie i zakonne powołanie zanurzone jest w tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy czują w sercu głos Bożego powołania do kapłaństwa lub życia zakonnego, aby z wdzięcznością przyjęli ten bezcenny dar Bożego Miłosierdzia i nie lękali się zostać świadkami Chrystusa.
Wszyscy zaś podejmujmy stale trud modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Proponuję, by szczególnym dniem modlitwy o powołania w naszym Kościele opolskim były te niedziele, kiedy zbierana jest kolekta na potrzeby seminarium, a  także wszystkie popołudniowe niedzielne nabożeństwa.
Przed nami bardzo ważne dni, w których szczególnie pamiętamy o kapłanach. Mam na myśli święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przypadające w tym roku w czwartek 28 maja, oraz Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bardzo proszę, byśmy w tych dniach wraz z duszpasterzami modlili się żarliwie za kapłanów – o świętość ich życia oraz o nowych kapłanów. Dojrzała też w naszym Kościele myśl powołania do życia Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w Intencji Kapłanów. Zależy mi bardzo na objęciu duszpasterską troską i formacją osób modlących się za kapłanów w ramach apostolatu „Margaretka” oraz w innych grupach i wspólnotach. W stosownym czasie kapłani przedstawią Wam w szczegółach cele i zadania tego dzieła, które szerzej zaprezentuję w odrębnym liście pasterskim.  
Już dziś, w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam w Uroczystość Bożego Ciała, 4 czerwca br.,  do Opola na Koncert Uwielbienia. Odbędzie się on, podobnie jak w ubiegłych latach na Osiedlu Armii Krajowej, niedaleko kościoła Przemienienia Pańskiego. Na godzinę 19.30 chciejmy całymi rodzinami przybyć do Opola, aby wspólnie wyśpiewać Bogu chwałę i w Jego ręce zawierzać siebie, nasze dzieci i młodzież, a także całą naszą Ojczyznę. Przy tej okazji chcę również serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy od pierwszego Koncertu Uwielbienia w Opolu regularnie modlą się w parafiach w intencji młodego pokolenia, oraz ponawiam prośbę o gorącą modlitwę za dzieci i młodzież. Każda parafia niech będzie ogniskiem modlitwy za młode pokolenie.
Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny na doroczną pielgrzymkę stanową. W tym roku gościć będziemy na niej  prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Kardynała Gerharda Müllera z Rzymu. Obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem 27 czerwca o godz. 18.30. W uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00, której przewodniczyć  będzie Kardynał Gerhard Müller, uczestniczyć będą również biskupi opolscy i gliwiccy oraz nasi tegoroczni neoprezbiterzy.
Na koniec raz jeszcze Was proszę, drodzy Bracia i Siostry, o żarliwą modlitwę w intencji tegorocznych neoprezbiterów, wszystkich kapłanów naszej diecezji i nas, księży biskupów, abyśmy byli wiernymi świadkami Bożego Miłosierdzia.
Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.

Wasz biskup
† Andrzej Czaja

Opole, 8 maja 2015 r.

 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.