Witamy

Witamy na oficjalnej stronie parafialnej

Rzymsko-katolicka parafia Św. Michała Archanioła w Dziećmarowie

i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach

 

Dziećmarów 87,48-120 Baborów

 

Tel. 077/4711045, email: info@parafia-dziecmarow.pl

Konto parafialne

Dziećmarów: Bank Spółdzielczy w Baborowie

42 8866 0006 2001 0000 0941 0001

Babice: Bank Spółdzielczy w Baborowie

84 8866 0006 2001 0000 0954 0001

Bernacice: Bank Spółdzielczy w Baborowie

57 8866 0006 2001 0000 0954 0002

Pokaż na mapie

 

 

Boże Narodzenie 2011

ANIOŁOWIE SIĘ RADUJĄ, POD NIEBIOSY WYŚPIEWUJĄ:
GLORIA, GLORIA, GLORIA IN EXELSIS DEO!


Bóg, w Swojej odwiecznej Miłości do człowieka, po raz kolejny przypomina znak EMMANUELA.
Pragnie, byśmy Go na nowo przyjęli do siebie tak, jak Maryja i Józef. Powtarza do każdego z nas przez Anioła Pocieszenia – „Nie bój się”!
Niech ogarnie Nas uczucie radości, miłości i szczęścia rozlewając się obfitością łask, które niech Nowonarodzone Dziecię Boże wniesie w życie Nasze i Waszych Rodzin.
Niech składany pokłon u żłóbka wprowadzi w Nas poczucie bezpieczeństwa i pokoju w Nowym 2012 roku
dając siłę do realizacji tego co zwyczajne, codzienne
Radość, którą warto się dzielić;
i Nadzieję bez której nie da się żyć.

Przyjmijcie te najserdeczniejsze życzenia
ks. proboszcz
 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Po raz 18. Caritas Diecezji Opolskiej zachęca wiernych do nabywania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Podobnie jak w betlejemską noc troskliwe dłonie Maryi i Józefa przyjęły Dzieciątko Jezus – Światłość świata, tak wierni nabywając wigilijną świecę, pomagają dzieciom w osiąganiu dóbr wspierających ich właściwy rozwój (wypoczynek, edukacja, leczenie, wyżywienie, wychowanie). Dochód z XVIII Wigilijnego Dzieła, Caritas przeznaczy na turnusy wypoczynkowo-formacyjne dla dzieci z ubogich rodzin oraz wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas. Uczestników wspólnych turnusów chcemy przygotować do praktykowania samopomocy oraz służenia osobom najsłabszym w środowisku szkolnym.
Caritas Diecezji Opolskiej przygotowała 70 tysięcy małych świec i 20 tysięcy dużych. Ofiara za małą świecę wynosi 5 złotych a za dużą 12 złotych. W diecezji opolskiej wigilijne świece rozprowadzane są wyłącznie za pośrednictwem parafii. Nie nadając dziełu medialnego rozgłosu, Caritas pragnie uniknąć zbędnych kosztów organizacyjnych i administracyjnych. Od 18 lat Caritas Diecezji Opolskiej wszystkie środki zebrane w ramach Wigilijnego Dzieła przeznacza na pomoc dzieciom.
 

Nowy Rok Liturgiczny

Rozpoczął się Adwent

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. W chrześcijaństwie terminem tym określa się radosny czas przygotowania do Narodzenia Pańskiego, w którym wspomina się pierwsze przyjście Jezusa i jednocześnie oczekuje się ponownego Jego przyjścia na ziemię.

Więcej…

 

Lista na Adwent

List biskupa opolskiego na początek roku kościelnego Kościół naszym domem

Drodzy Diecezjanie!

W I Niedzielę Adwentu Pan Jezus zwraca się do nas z prostym wezwaniem: „Uważajcie i czuwajcie!” Tym zawołaniem zachęca nas, byśmy wystrzegali się jakiejkolwiek ospałości i otępienia. Chodzi o to, by się łatwo nie uspokajać, że w gruncie rzeczy nie jest z nami tak źle, i podejmować pracę nad sobą, walkę z grzechem i nieprawością, a równocześnie być czujnym na bliskość Boga, który stale do nas przychodzi.
Przeczytaj cały list - tekst do druku
 

Zaproszenie Biskupa Opolskiego na Ekumeniczną Modlitwę Młodych

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Pozdrawiam Was serdecznie i po raz kolejny zapraszam do Opola w I Niedzielę Adwentu (27 listopada 2011) na Ekumeniczną Modlitwę Młodych. Nasze modlitewne spotkanie rozpocznie się o godz. 15.30 w kościele seminaryjnym na ul. Drzymały 1c, a jego myślą przewodnią będą w tym roku słowa św. Pawła „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21). W naszych sercach jest ogromny potencjał dobra, którym obdarował nas Kochający Bóg. Potrzeba odwagi, aby obfitość łaski Pana mogła owocować w naszym życiu.

Więcej…

 

W jedności z prześladowanymi chrześcijanami

III Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym będziemy przeżywać w niedzielę 13 listopada. Naszej modlitwy i pomocy oczekują chrześcijanie w Sudanie – zarówno Ci z chrześcijańskiego południa, jak i żyjący w muzułmańskiej Republice Sudanu. W bieżącym roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym przypada 13 listopada.

Zbiórka na ten cel do puszek odbędzie się 20 listopada br.

Więcej…

 

Życie wieczne

Czas listopadowy to chwile refleksji nad życiem i przemijaniem. Odwiedzamy groby naszych bliskich, wspominamy i nie jedna łza zakręci się w oku. I znów jak bumerang powracają słowa otuchy i nadziei, które daj nam sam Chrystus: Nie lękajcie się to Ja jestem, Jam Zmartwychwstanie i Życie... A najlepszym dowodem tego jest pusty grób. Nie ma Go tutaj! Stając nad grobami bliskich otwórzmy oczy naszej wiary by nie lęk był naszym przewodnikiem, a pokój i nadzieja, bo w domu mego Ojca jest mieszkań wiele, idę przecież przygotować wam miejsce.
Zdjęcia w galerii zdjęć - zobacz
 

Odpust

Odpust parafialny ku czci  św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Niedzielę 13 listopada br. o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Parafian i Gości na uroczystą SUMĘ ODPUSTOWĄ ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy, której przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ks. Józef Drewek.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO LICZNEGO UDZIAŁU W ODPUŚCIE!

W ikonografii św. Katarzyna przedstawiana jest w koronie królewskiej, z palmą męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa, koło, na którym była łamana, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun.

 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Kościół 2 listopada obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu, który jest miejscem oczyszczenia w miłości i "przedsionkiem nieba". Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.
 

Uroczystość Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych

1 listopada Kościół uroczyście wspomina wszystkich świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – jak czasem się ją nazywa – "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Niektóre imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni oficjalnie ogłoszeni takimi przez Kościół. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.
Dzień Wszystkich Świętych przypomina także nam, żyjącym, prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości.

 

Strona 31 z 34

Najnowsze wiadomości

Popular

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

Fotografia losowa

Czytania na dziś

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.