Witamy

Witamy na oficjalnej stronie parafialnej

Rzymsko-katolicka parafia Św. Michała Archanioła w Dziećmarowie

i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach

 

Dziećmarów 87,48-120 Baborów

 

Tel. 077/4711045, email: info@parafia-dziecmarow.pl

Konto parafialne

Dziećmarów: Bank Spółdzielczy w Baborowie

42 8866 0006 2001 0000 0941 0001

Babice: Bank Spółdzielczy w Baborowie

84 8866 0006 2001 0000 0954 0001

Bernacice: Bank Spółdzielczy w Baborowie

57 8866 0006 2001 0000 0954 0002

Pokaż na mapie

 

 

Modlitwa za Ojca Świętego

Zjednoczeni z Biskupem Rzymu
Dnia 29 czerwca br. przypada sześćdziesiąta rocznica święceń kapłańskich Ojca Świętego Benedykta XVI. W związku z tym Kongregacja ds. Duchowieństwa zwraca się z prośbą, aby kapłani całego Kościoła zechcieli się szczególnie zjednoczyć w modlitwie z osobą Biskupa Rzymu.
Zachęca się więc, aby poszczególne diecezje, a zwłaszcza ich duchowieństwo, zechciały ofiarować Ojcu Świętemu 60 godzin Adoracji Eucharystycznej, czy to bez przerwy czy też podzielonej na dni miesiąca czerwca. Szczególną intencją tej modlitwy niech będzie prośba o uświęcenie kapłanów i nowe powołania kapłańskie. Zakończenie tej modlitwy należałoby włączyć w obchody uroczystości Najświętszego Serca Jezusa (l lipca), która jest także dniem modlitw o uświęcenie kapłanów.
Jezu jedyna Drogo do Ojca Prawdo i Życie człowieka. Ty Obiecałeś prowadzić swój Kościół do końca czasów. Ty Wybrałeś naszego Ojca Świętego Benedykta XVI ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego. Udziel mu pełni łask Ducha Świętego niech On utwierdza nas w wierze i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości. Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz nas z następcą św. Piotra i umacniaj nas w każdej Eucharystii, dając nam siłę byśmy pocieszali prześladowanych, żyli w solidarności z biednymi i cierpiącymi głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie wszystkim narodom Ziemi. Amen.
 

Po festynie

Festyn, Festyn…

No tak wszystko co dobre szybko się kończy. Ale nie ma co rozpaczać!!! Za rok znów się spotkamy. Mam nadzieję tylko, że wszyscy świetnie się bawili. W tym miejscu chciałby serdecznie podziękować Wszystkim zaangażowanym w to niezwykłe dzieło. Dziękuję bardzo serdecznie sponsorom, szczególnie firmie: ALSAL pana Wojciecha Hudyki z Krakowa, Mieszko z Raciborza, zakładowi Rzeźniczo-Wędliniarskiemu p. Nasieniaka z Kietrza, hurtowni spożywczej "Prassol" z Głubczyc, hurtowni p. Jacka Naróg "Goran Bis" z Głubczyc, p. Janowi Kubat za atrakcje konne oraz Wszystkim indywidualnym darczyńcom. To dzięki Wam można zobaczyć ten najcenniejszy dar, UŚMIECH DZIECKA. Dziękuję Wszystkim wolontariuszom i Wszystkim Ludziom Dobrych Serc, dziękuję OSP Dziećmarów. Mam nadzieję, że nie zabraknie Was w następnych wydarzeniach, które są tak ważne w tym naszym codziennym zabieganiu.

WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO Z CAŁEGO SERCA SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ W IMIENIU ORGANIZATORÓW: SOŁTYSÓW DZIEĆMAROWA I SUŁKOWA, RAD SOŁECKICH I PARAFIALNYCH A TAKŻE W MOIM.

A wszystkim zainteresowanym do zobaczenia za rok. Mam nadzieję, że tych kilka fotografii pokaże naszą radość i wdzięczność. Zapraszam do galerii zdjęć.

 

 

Boże Ciało 2011

Twoja cześć chwała…

Boże Ciało to czas publicznej refleksji nad naszą wiarą, umiłowaniem Boga i Kościoła. To czas dany i równocześnie zadany. Jak go wykorzystam? Tak wiele pytań i odpowiedzi, które rodzi ludzkie serce. Wyrazem tych refleksji na pewno było nasze uczestnictwo w procesji, która jest momentem kulminacyjnym całej Uroczystości. Idziemy pełni nadziei, bez porywczo szaleńczej musztry, bez sztucznych konwenansów. Idziemy z NIM, tak bardzo bliskim w przedziwnym uścisku przyjaźni. JESTEŚ i tylko to się liczy. Idą dzieci, idą starcy, idzie młodzież. Po prostu idziemy by być w tym momencie tak blisko.

NIECH TWOJA CZEŚĆ, CHWAŁA POZOSTANIE W NASZYM SERCU NIE TYLKO NA TEN NIEZWYKŁY MOMENT GDZIE WYCHODZISZ BY BYĆ BOGIEM Z LUDEM, ALE ZAWSZE NAM TOWARZYSZY W RADOSNYM DNIU JAK I W CZASIE CIEMNEJ NOCY.

W tym momencie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w ten dzień: mieszkańcom wiosek – Dziećmarów, Babice i Bernacice. Za ołtarze, za odnowione kapliczki, za przystrojone domy i nasze świątynie, dzieciom za dzielne sypanie kwiatków, OSP Dziećmarów za niesienie baldachimu, młodzieży za sztandary, LSO za dzielne prowadzenie procesji i przygotowanie całej uroczystości, za śpiew, za bycie.

WSZYSTKIM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!!

I zapraszam do galerii do oglądnięcia zdjęć - zobacz


 

Festyn Rodzinny

W najbliższą niedzielę 19.06.2011 o godzinie 15.00 na terenie przy plebani odbędzie  się Festyn Rodzinny. Tak mało okazji by spotkać się, dlatego niech to zaproszenie skierowane do Was drodzy Bracia i Siostry będzie dobrze przyjęte. Nie zabraknie atrakcji!!! Loteria fantowa w cenie 2 zł – każdy los wygrywa, pieczenie kiełbasek na rożnie lub przy ognisku, sałatki, kawa na dobre samopoczucie, a jak będzie za dużo można w Punkcie Medycznym zmierzyć ciśnienie, jazda konna, rozgrywki rodzice kontra dzieci i wiele, wiele innych atrakcji.

Festyn ten ma być uczczeniem tak wielu wydarzeń które miały lub będą mieć miejsce: Dzień Dziecka, Dzień Matki, zbliżający się Dzień Ojca i oczywiście to co najważniejsze dla naszych milusińskich zbliżający się koniec roku. Dlatego w imieniu Sołtysów Dziećmarowa i Sułokowa, w imieniu Rad Sołeckich i Rady Parafialnej, w imieniu Wolontariuszy zaangażowanych w to wydarzenie oraz moim imieniu. WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DZIEĆMAROWA, BABIC, BERNACIC, SUŁKOWA SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Koncert Uwielbienia

W trosce o młode pokolenie!

Koncert Uwielbienia w Boże Ciało w Opolu (23 czerwca, godz. 19.30) można nazwać wielkim spotkaniem modlitewnym, pełnym pięknej muzyki i śpiewu!
Muzyka i śpiew są czymś, co pomaga w uwielbieniu Boga, od którego wszystko pochodzi, i dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich, którym leży na sercu młode pokolenie. Chciejmy w ten szczególny wieczór spotkać się wspólnie w Opolu, na dawnym ZWM-ie, w pobliżu kościoła Przemienienia Pańskiego, aby Panu Bogu zawierzać dzieci i młodzież. Spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych będzie okazją, aby zobaczyć jak dobry jest Bóg, a także to, że nikt nie jest sam. Tak wielka wspólnota osób, przybywających na ten koncert z różnych zakątków naszej diecezji, będzie dla nas umocnieniem wiary i okazją do wspólnego świętowania obecności Boga pośród nas!
Przed rokiem, w uroczystość Bożego Ciała, w wielu parafiach naszej diecezji powstały tzw. Ogniska Modlitwy za Młode Pokolenie (konkretnego dnia tygodnia, o konkretnej godzinie, ludzie modlą się za dzieci i młodzież; np. w czwartki, przed wieczorną Mszą odmawiana jest modlitwa różańcowa w tej intencji). Ogniska te są owocem zeszłorocznego Koncertu Uwielbienia! Mamy nadzieję, że również tegoroczny koncert przyniesie dobre owoce!
Jeśli Pasterz diecezji, ks. bp Andrzej Czaja zaprasza, to nie może nas zabraknąć! Spotkajmy się w uroczystość Bożego Ciała w Opolu, na wspólnej modlitwie za dzieci i młodzież. Początek koncertu o godz. 19.30!
Organizatorami koncertu są:
DA Resurrexit w Opolu, Odnowa w Duchu Świętym diecezji opolskiej, Radio Plus Opole.
 

W komunii z Bogiem

List biskupa opolskiego na początek Roku kościelnego 2010/2011

Żyjmy przyzwoicie: w komunii z Bogiem

Drodzy Diecezjanie,

w naszych świątyniach pojawił się już wieniec z czterema świecami i zapalono dziś pierwszą z nich. To znak, że rozpoczynamy kolejny raz w naszym życiu okres Adwentu. Jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania i wołania w stronę Pana: Maranatha – Przyjdź Panie Jezu.

Nazwa okresu: Adwent, która pochodzi od łac. advenire – przychodzić, przybywać, wskazuje na tajemnicę przychodzenia Boga, która znamionuje dzieje zbawienia. Chodzi o czas przygotowania do obchodu tajemnicy pierwszego przyjścia Boga na świat w Betlejem i o czas, w którym Kościół uwrażliwia nas na powtórne przyjście i ciągłe przychodzenie naszego Pana, zwłaszcza w Eucharystii. Dlatego Kościół wzywa nas: Idźmy z radością na spotkanie Pana i przez cały okres Adwentu nawołuje: Czuwajcie i bądźcie gotowi. Tym ostatnim wezwaniem Kościół przywołuje nas – używając zwrotu św. Pawła – do przyzwoitego życia. Sprawdzianem naszej gotowości do kształtowania takiego życia godnego dzieci Bożych ma być odrzucenie uczynków ciemności; wystrzeganie się hulanek i bijatyk, rozpusty i wyuzdania, kłótni i zazdrości, zbytniej troski o ciało i dogadzania żądzom (por. Rz 13,13-14). Dlaczego tak żyć? Powód jest stale jeden i ten sam: Co dnia zbawienie jest bliżej nas, to znaczy dzień naszego spotkania z Panem! Jeśli nawet nie dożyjemy dnia końca świata, każdy z nas dożyje dnia końca swego życia na tej ziemi. Kiedy nastąpi? Nie wiemy. Ale ta chwila jest coraz bliżej. I to jest ta ostateczna racja troski o przyzwoite życie.

Przeczytaj cały list Biskupa - tekst

 

Dzień Papieski

JAN PAWEŁ II - ODWAGA ŚWIĘTOŚCI

List Pasterski Episkopatu Polski na X Dzień Papieski – 10 października 2010 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!  

1. Liturgia Słowa często przypomina nam o konieczności wiary w Boga w życiu człowieka. Mówi o tym Chrystus w dzisiejszej Ewangelii stwierdzając, że wiara, nawet gdy jest mała jak ziarnko gorczycy, czyni cuda. Autor Listu do Hebrajczyków dodaje, że „bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6). Człowiek, współpracując z Bogiem w duchu wiary, realizuje swe obowiązki i zdobywa się na odwagę, by kształtując swoje człowieczeństwo sięgać po świętość, do której został powołany.

Przeczytaj cały list pasterski

 

Dożynki parafialne 2010

   

Dzięki Ci Boże... za dary nieskończone

Dożynki Parafialne w Dziemarowie 2010r. I oto ten upragniony dzień stanąć wobec Pana by podziękować mu za wszystko dobro tego roku. "Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy...". Jest za co Bogu Wszechmogącemu dziękować. "Plon niesiemy plon...". A Ty Panie obficie błogosław. Dożynki odbyły się 28 sierpnia. O godzinie 11.00 na podwórze Państwa Pietrucha zajechał powóz z proboszczem by dokonać poświęcenia Korony Żniwnej. Starostami tego roku byli Pani Ewa Pietrucha i Pan Aleksander Lotar. Po poświęceniu ruszyła procesja. Proboszcz wraz ze Starostami jechali na czele w bryczce. Za nimi Korona i cały Lud Wierny.
Około godz. 11.10 dotarliśmy do Świątyni by złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę dziękczynną. Proboszcz w kazaniu wspomniał o tym jak ważna jest praca rolnika i by nigdy nie zapominali, że za Ich trud należy się im wielki szacunek. Wyraził też nadzieję, żę przyjdą takie dni gdy praca Rolnika będzie doceniana  w każdym wymiarze i tym duchowym i materialnym. Po zakończonej Eucharysti zostało odśpiewane dziękczynne Te Deum.

Te kilka fotografii w galerii zdjęć przedstawia wydarzenie tego dnia.

 

Z dawien dawna...

Wspomnienia

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami związanymi z naszą wioską Przedstawiąją one kościół parafialny jak i najbliższe okolice. Zdjęć jest kilka, warto zwrócić uwagę na zdjęcia: z szopką, przedstawiające salę w której były odprawiane Msze św. po wojnie kiedy kościół był zburzony. Sala znajdowała się w domu Pana Kupke.
Kolejne zdięcie przedstawia moment wciągania dzwonów na wieżę zaraz po odbudowaniu kościoła. W te prace byli zaangażowani wszyscy mieszkańcy wioski. To postawa prawdziwie godna podziwu, a z drugiej strony jak wielkie było przywiązanie ludu do kościoła. I na koniec wnętrze kościoła po odbudowaniu. Jak widać mocno różni się od tego sprzed wojny, ale osiągnięto bardzo wiele.
Kościół przed wojną zewnątrz i jego wnętrze. Te dwa pozostały były zrobione z wieży kościoła i pokazują jedną i drugą stronę wioski. W tle widać dach dużego budynku to szkoła w której aktualnie znajdują się mieszkania i sala Koła Gospodyń Wiejskich. Niesamowite jak wiele z tego zostało zniszczone. Dziś wioska jest znacznie mniejsza.

Wszystkie zdjęcia można zobaczyć w galerii zdjęć.

 

Zaproszenie na pielgrzymkę

Miłość niejedno ma imię – zawsze wzywa do świadectwa

Pod takim hasłem będzie odbywać się 34. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.
Pielgrzymi z diecezji opolskiej wyruszą do Częstochowy tradycyjnie – w kilku strumieniach. W niedzielę 15 sierpnia - zacznie pielgrzymowanie strumień z Nysy. W poniedziałek (16 sierpnia) wyruszą pielgrzymi z Opola, Głubczyc i Raciborza, natomiast we wtorek z Kluczborka. Cała pielgrzymka dotrze do celu w sobotę, 21 sierpnia.
Dzieło pielgrzymowania mogą też podjąć duchowo ci wszyscy, którym wiek, stan zdrowia, czas pracy lub inne konieczne obowiązki stają na przeszkodzie, by osobiście w tych sierpniowych dniach ruszyć ku Jasnej Górze. Mogą wtedy w duchowej łączności z pielgrzymami ofiarować swoją pracę lub cierpienie oraz modlitwę (zwłaszcza różańcową) i udział w Mszy świętej.
Chętni mogą się zgłaszać w swoich parafiach lub zapisać do grupy w dniu wyjścia pielgrzymki.

 

Więcej artykułów…

Strona 33 z 34

Najnowsze wiadomości

Popular

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

Fotografia losowa

Czytania na dziś

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.