Ks. Rychel Roman

Ks. Rychel Roman (1857-1918)
Urodził się 8 października 1857 we wsi Dziećmarów w pow. głubczyckim, syn gospodarza Klemensa i Józefy. Do szkoły elementarnej uczęszczał we wsi rodzinnej, a do gimnazjum w Głubczycach, gdzie u nauczyciela Szenica poznał dobrze język i literaturę polską. W 1882 roku zaczął studiować teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 1885 roku przez 9 miesięcy uczęszczał do Seminarium Duchownego w Freisingu w Bawarii. W czasie studiów wrocławskich był członkiem Towarzystwa Polskich Górnoślązaków. Należał do najbardziej czynnych jego członków. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1886 we Wrocławiu, po czym jako wikary przez rok i 5 miesięcy duszpasterzował w Bujakowie. Na polu społecznym i duszpasterskim bardzo ściśle współpracował wówczas z ks. Franciszkiem Miczkiem. Obydwaj zakładali organizacje, z których najbardziej popularne było Towarzystwo św. Alojzego. Wspólnie z Miczkiem R. napisał dramat pt. Męka Pana Jezusa. W 1892 roku obydwaj udali się do Wrocławia na zaproszenie polskich studentów, aby im pomóc w staraniach o założenie Towarzystwa Akademików Górnoślązaków. Współpraca z proboszczem Edlerem w Bujakowie nie układała się mu najlepiej, bo już 14 września 1887 prosił biskupa o przeniesienie na inną placówkę. W 1888 roku pracował jako wikary w Rybniku. 13 września 1888 przystąpił do egzaminu proboszczowskiego. W 1893 roku został przeniesiony do Wielkiej Dąbrówki, gdzie również objął obowiązki administratora powstającej parafii. W 1896 roku zaczął duszpasterzować w parafii Senftenberg w powiecie Calau, w archiprezbiteracie Neuzelle, na pograniczu Brandenburgii i Dolnego Śląska. 2 marca 1897 został proboszczem tej parafii. Bardzo często chorował i wielokrotnie prosił biskupa o urlop zdrowotny. W 1915 roku został przeniesiony do Raciborza, gdzie pracował w par. św. Mikołaja jako proboszcz emerytowany.
Ks. Rychel łączył działalność duszpasterską wśród Polaków z troską o język i kulturę polską. Już 5 lutego 1889 komisarz graniczny w Bytomiu, którego urzędowym zadaniem było śledzenie życia polskiego na Śląsku, informował prezydenta rejencji opolskiej, że „proboszcza Rychela należy uważać za przyjaciela polskich interesów, jakkolwiek w swoich wystąpieniach jest on bardzo ostrożny". Komisarz zwracał uwagę, że Rüchel zmienił pisownię swojego nazwiska, nadając mu formę Rychjel, aby jeszcze bardziej zaznaczyć jego polskie zabarwienie. W styczniu 1895 roku w Wielkiej Dąbrówce odmówił wygłoszenia niemieckiego kazania na nabożeństwie w rocznicę urodzin cesarza, o co zwracał się do niego tamtejszy Kriegerverein. Dziekan Nerlich w piśmie do bpa J. Koppa z 22 lipca 1893 wymienił go oraz księży: Gregora, Miczka i Kapicy jako tych, „którzy przesadnie skłaniają się na stronę sprawy polskiej na Górnym Śląsku".
 

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

123zycieksiazki

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.